Sobam – válida de 01/10/23 a 31/10/23 ) prorrogada para novembro